Sommerfugler i Norge
28.07.2008
Olav Krogsæter
Veg mot Juvasshytta, 1250 m.o.h (Lom, Innlandet)
Fjellperlemorvinge (Boloria napaea)