Sommerfugler i Norge
24.08.2007
Frode Falkenberg
Sandhaug (Eidfjord, Hordaland)
Fjellperlemorvinge (Boloria napaea)
Svart fjellmott (Metaxmeste schrankiana)