Når kommer våren?
14.05.2007
Unni R. Bjerke Gamst
Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)
13.05.2007 Voksenstadiet humler
11.05.2007 Blomstring snøklokke
13.05.2007 Blomstring lerkespore
12.05.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper