Når kommer våren?
15.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
15.03.2007 Ankomst siland
01.01.2007 Ankomst gråspurv
01.01.2007 Ankomst grønnfink
15.01.2007 Ankomst stokkand
10.01.2007 Ankomst storskarv
15.01.2007 Ankomst sangsvane