Når kommer våren?
05.05.2006
Unni R. Bjerke Gamst
Tromsø, Strandvegen (Tromsø, Troms)
02.05.2006 Bladsprett (musøre) bjørk
02.05.2006 Bladsprett (musøre) rogn
04.05.2006 Blomstring hvitveis
26.04.2005 Blomstring hagenøkleblom
03.05.2005 Blomstring lerkespore
08.04.2005 Blomstring krokusslekta
13.04.2005 Blomstring rødsildre
22.04.2005 Blomstring snøklokke