Når kommer våren?
08.06.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.05.2002 Voksenstadiet sviknott
01.06.2002 Blomstring rogn
26.05.2005 Blomstring løvetannslekta
10.05.2002 Voksenstadiet neslesommerfugl
10.05.2002 Blomstring lerkespore
25.05.2002 Voksenstadiet stikkeveps
17.05.2002 Blomstring fjellfiol
28.04.2002 Ankomst svarttrost
08.05.2002 Blomstring krokusslekta
08.05.2002 Blomstring hagenøkleblom
27.04.2002 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus
22.04.2005 Bladsprett (musøre) hegg
06.06.2005 Blomstring ballblom
23.04.2005 Ankomst vipe
06.06.2005 Ankomst gjøk
07.04.2002 Ankomst snøspurv
04.05.2005 Blomstring hagenøkleblom
14.04.2005 Voksenstadiet humler
04.05.2005 Blomstring krokusslekta
14.04.2005 Blomstring rødsildre
16.04.2005 Ankomst snøspurv
01.05.2005 Blomstring lerkespore