Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
18.10.1996
Indre Hafslo skule
Marifjøra (Luster, Sogn og Fjordane)
(5)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)