Fisk i ferskvatn
05.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Abbor (Perca fluviatilis)