Sommerfugler i Norge
19.07.2019
Leiv Tommas Haugen
Presthammer (Karm√ły, Rogaland)
Rustkveldvikler (Zeiraphera ratzeburgiana)