HOVIS: Innsamling i trekantskrape
11.10.1993
Jæren folkehøgskule
Vestre Åmøy (Stavanger, Rogaland)
(1)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Krabber (Brachyura)
Mosdyr (Bryozoa)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker (Crangonidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Svamper (Porifera)
Rødalger (Rhodophyta)
Tårnsnegl (Turritella communis)