Sommerfugler i Norge
15.08.2019
Øyvind Stickler
Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni)
Sølvkåpe (Issoria lathonia)
Ildgullvinge (Lycaena phlaeas)
Liten kålsommerfugl (Pieris rapae)
Admiral (Vanessa atalanta)
Tistelsommerfugl (Vanessa cardui)