Når kommer våren?
01.07.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.07.2019 Blomstring mjødurt
01.07.2019 Blomstring fredløs