Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Krusflik (Chondrus crispus)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)