Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Butare (Alaria esculenta)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)