Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)