Planteregistreringer
05.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Trøndelag)
Moser (Bryophytes)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Pors (Myrica gale)
Tranebærslekta (Oxycoccus)