Planteregistreringer
27.05.2019
Bergen katedralskole
Kjerreidviken (Bergen, Hordaland)
Frøplanter (Spermatophyte)