Når kommer våren?
11.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.05.2019 Blomstring stankstorkenebb
11.05.2019 Blomstring ramsløk
11.05.2019 Blomstring kristtorn
10.05.2019 Blomstring engsoleie