Når kommer våren?
29.04.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
29.04.2019 Blomstring stikkelsbær
29.04.2019 Bladsprett (musøre) solbær
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rødhyll
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rogn
29.04.2019 Bladsprett (musøre) korsved
29.04.2019 Bladsprett (musøre) hagerips
29.04.2019 Bladsprett (musøre) gråor
29.04.2019 Blomstring gran
29.04.2019 Bladsprett (musøre) eple