Når kommer våren?
25.04.2019
Mette Hexeberg
Søndre Hekseberg, Frogner (Lillestrøm, Viken)
13.04.2019 Ankomst linerle
25.04.2019 Ankomst kjernebiter
20.04.2019 Blomstring hvitveis
13.04.2019 Voksenstadiet humler
15.04.2019 Blomstring blåveis
23.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk