Sommerfugler i Norge
21.04.2019
Peter Forseth
Blussuvoll ( Tyholt / Berg . ) (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Buemerket seljefly (Orthosia gothica)
Variabelt seljefly (Orthosia incerta)