Livet i fjæra
01.10.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Krepsdyr (Crustacea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Knivskjell (Solenidae)