Livet i fjæra
01.10.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Strandreke (Palaemon adspersus)