Sommerfugler i Norge
20.07.2018
Stein Rui
Solbergvann (Lardal, Vestfold)
Engsmyger (Ochlodes sylvanus)