Livet i fjæra
07.06.2018
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Hordaland)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)