Smådyr i fjøra
22.05.2018
Markaplassen skole
Hansbakkfjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Tanglopper (Amphipoda)
Edderkopper (Araneae)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Løvetannprydvikler (Celypha striana)
Måker (Laridae sp.)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Hvitveislundmåler (Mesotype didymata)
Blåskjell (Mytilus edulis)