Smådyr i fjøra
22.05.2018
Markaplassen skole
Hansbakkfjæra (Trondheim, Trøndelag)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Tanglopper (Amphipoda)
Edderkopper (Araneae)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Løvetannprydvikler (Celypha striana)
Måker (Laridae sp.)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Hvitveislundmåler (Mesotype didymata)
Blåskjell (Mytilus edulis)