Når kommer våren?
12.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.05.2018 Bladsprett (musøre) trollhegg
11.05.2018 Blomstring markjordbær
12.05.2018 Blomstring marikåpe
12.05.2018 Blomstring hvitlyngslekta