Når kommer våren?
06.04.2018
Charlotte Bakke
Tveten (Porsgrunn, Telemark)
06.04.2018 Sang for første gang stær
06.04.2018 Ankomst stær
06.04.2018 Blomstring snøklokke
06.04.2018 Blomstring krokusslekta
06.04.2018 Ankomst gråtrost
06.04.2018 Blomstring blåveis