Planteregistreringer
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 1 hogstfelt 2010/11 (Stranda, Møre og Romsdal)
Edelgran (Abies alba)
Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana)
Bjørnekamfamilien (Blechnaceae)
Røsslyngslekta (Calluna)
Stjernetistelslekta (Carlina)
Rognkjeks- og ringbukfamilien (Cyclopteridae)
Sølvbunke (Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa)
Soppriket (Fungi)
Stivgjøkesyre (Oxalis stricta)
Hengevingslekta (Phegopteris)
Bjørnemosefamilien (Polytrichaceae)
Bringebær (Rubus idaeus)
Småsyre (Rumex acetosella)
Mariatistelslekta (Silybum)