Smådyr som lever på bakken
12.09.2016
Nærøy ungdomsskole
Lissbjørknesset (Nærøysund, Trøndelag)
Edderkopper (Araneae)
Årevinger (Hymenoptera)
Sommerfugler (Lepidoptera)
Meitemark (Lumbricidae)