Livet i fjæra
18.09.2015
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)