Livet i fjæra
30.09.2015
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Grønnalger (Chlorophyta)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Svamper (Porifera)
Knivskjell (Solenidae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)