Smådyr i ferskvatn
18.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Edderkopper (Araneae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Igler (Hirudinea)