Når kommer våren?
02.06.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2015 Blomstring enghumleblom
02.06.2015 Blomstring tettegras