Sommerfugler i Norge
12.08.2010
Frode Falkenberg
Jomfrunuten, Finse (Ulvik, Vestland)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Fjellperlemorvinge (Boloria napaea)
Gul skyggevikler (Eana osseana)
Purpurgullvinge (Lycaena hippothoe)
Svart fjellmott (Metaxmeste schrankiana)