Når kommer våren?
26.04.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.04.2014 Bladsprett (musøre) bøk
25.04.2014 Blomstring enghumleblom
23.04.2014 Blomstring engkarse
24.04.2014 Blomstring hagetulipan
24.04.2014 Blomstring hegg
25.04.2014 Bladsprett (musøre) lønneslekta
25.04.2014 Blomstring matsyre
24.04.2014 Blomstring ripsfamilien
24.04.2014 Blomstring rosettkarse
25.04.2014 Blomstring rød jonsokblom
25.04.2014 Blomstring smalkjempe
24.04.2014 Blomstring solbær