Når kommer våren?
01.01.2014
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
01.01.2014 Ankomst fuglekonge
01.01.2014 Ankomst kråke
01.01.2014 Ankomst gråmåke
01.01.2014 Ankomst gråsisik
01.01.2014 Ankomst skjære
01.01.2014 Ankomst trekryper
01.01.2014 Ankomst gråspurv
01.01.2014 Ankomst svartmeis
01.01.2014 Ankomst blåmeis
01.01.2014 Ankomst kjøttmeis
01.01.2014 Ankomst svarttrost
01.01.2014 Ankomst flaggspett