miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter >

Metodikk

Innsamling

For innsamling av planteplankton må en bruke en planktonhåv. Planktonhåv kan en få kjøpt hos læremiddelfirmaer. Planktonhåv kan ikke brukes for kvantitative bestemmelser. Det er i dag vanlig å bruke 20 my duk til planteplankton. Ved å trekke håven etter seg fra båt, eller fra land ved hjelp av en stang, vil organismene holdes igjen i duken og føres til enden av håven hvor det er en oppsamlingsflaske. Ved oppbevaring og transport av levende plantkon er det best å bruke termosflaske.

De fleste ferskvannsalger bør studeres i frisk tilstand da mange av kjennetegnene ødelegges ved fiksering. Det gjelder så godt som alle trådformede grønnalger der kloroplastenes form og antall er avgjørende for bestemmelsen. De aller fleste flagellatene (Cryptophyceene) blir også ødelagt ved fiksering.

Fiksering

Hvis en ikke har anledning til å studere organismene med det samme bør prøven konserveres. 1 - 2 ml. Lugol tilsettes en vannprøve på ca 100 ml. Prøven vil da holde seg hvor lenge det skal være.

Lugol er en jod-eddik løsning som bør behandles med forsiktighet. Oppskrift på Lugols væske:

  • 10 gram I2 (jodkrystaller)
  • 20 gram KI (kaliumjodid)
  • Oppløses i 200 ml . dest. vann og derettere tilsettes
  • 20 ml. 99% iseddik.
Oppbevares på brune pipetteflasker.

Mikroskopering

Før mikroskopering må en lage et preparat. En dråpe vann fra prøven (ta den nær bunnen uten for mye omri sting) legge s på et obj ektglas s og til si st legges et dekkgl as s over. En har nå et ferdig preparat til å legge under mikroskopet. Forstørrelsen får en ved å multiplisere tallet på objektivet med tallet på okularet.

Tegning

Det er nødvendig hele tiden å tegne de artene en ser. Når en tegner blir en mer oppmerksom på bygningen og en kan lettere sammenligne med avbildninger i litteraturen.