miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Klima og luftkvalitet > Fagstoff for tema Klima og luftkvalitet

Fagstoff for tema Klima og luftkvalitet

Dette er en samling av fagstoffartikler relevant for aktiviteter i temaet Klima og luftkvalitet. Se fagstoffsiden for artikler i andre tema eller bruk vegviseren til å finne artikler ved hjelp av emneord.

Hva er egentlig vær og klima?
Meteorologi er læren om de fysiske prosessene som foregår i de nederste lagene av atmosfæren. Disse prosessene utgjør det som kalles "vær", og meteorologi er derfor læren om været.

Kalsium - viktig i karbonsyklusen
Kalsium er et metall i jordalkaliegruppen som inngår i karbonsyklusen på jorden og påvirker CO2 innholdet i luften. Kalsium og magnesiumholdige bergarter er de største lagrene for karbon på jorden. I diskusjonene om luftens CO2 innhold er det meste av oppmerksomheten vært rettet mot organisk bundet karbon.

Kvalitetskriterier for ESD-skoler
Denne publikasjonen retter seg mot skoler og utdanningsmyndigheter involverte i utdanning for bærekraftig utvikling, på engelsk ”Education for Sustainable Development” (ESD). Den presenterer et sett ”kvalitetskriterier” som kan brukes som et startpunkt for refleksjoner, debatter og videreutvikling av ideer og arbeid relatert til ESD blant utdanningsplanleggere, lærere, rektorer, foreldre og studenter.

Meispermen
Meispermen inneholder bakgrunnsstoff som er aktuelt for energidelen av Nettverk for miljølære.

Mennesket forstyrrer nitrogenkretsløpet
Menneskelig aktivitet gir alvorlige forurensningsproblemer som klimaendringer, overgjødsling, forsuring og ozon ved bakken. En bærekraftig bruk av nitrogenkretsløpet krever reduksjoner av NOx -utslippene og resirkulering av nitrogen som næringsstoff.

Miljø og verdi
Ein diskusjon om miljøproblem vil vere tent med at vi peikar på ulike typar av verdiar som vi er uroa for.

Skolen kan bidra i den kommunale planprosessen
Plan- og bygningsloven gir barn og unge rett til å delta når planer skal legges. Skolen kan gjennom sin miljøundervisning legge til rette for medvirkning slik at elevenes synspunkter på utformingen av eget nærmiljø kommer fram i planleggingen.

Youth Xchange
Heftet "YouthXchange - Veiledning mot en bærekraftig livsstil" bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram (UNEP) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 - 2014.