miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Spør en energirådgiver!

Spør en energirådgiver!

Denne spørrespalten er nå nedlagt. Spørsmålene ble besvart av en energirådgiver fra Enova og gamle spørsmål og svar ligger fortsatt her.

Søk i tidligere stilte spørsmål:

Viser 1746 til 1755 av totalt 2375 spørsmål

Lenke

Energikilder?

Hei jeg har flere spørsmål om de ulike energikildene; spørsmålene er:
Hvordan virker det?
hva er framtidsutsiktene?
fordeler og ulemper?
hva er kostnadene?
hvor blir det brukt?

Alle disse spørsmålene gjelder alle disse energikildene:
Vannkraftverk
bølgekraftverk
solceller
solfangere
vindkraftverk
Tidevann kraftverk
bioenergi.

jeg vet at det er mange spørsmål, men det hadde vert veldig kjekt å fått svar på vertfall de fleste av dem=)
på forhånd tusen takk!

Silje ved Lundehaugen vgs (28.11.2006 13:31)

Sorry Silje!
Selv om det nok hadde vært veldig kjekt:
Leksa di eller prosjektet ditt må du nok gjøre selv.. :-)
(Jeg tipper læreren din ikke er helt uenig heller - du "snakker" nemmelig med en ekslærer nå!)

Tips til leksehjelp:

- Søk på denne siden etter tidligere stilte spørsmål om de emnene du oppgir (her vil du faktisk finne dem alle sammen!)

- Let på sidene til noen miljøroganisasjoner (disse har alltid mye om energi og energibruk)

- prøv søkeordene på www.googole.no

- se www.nve.no, www.enova.no
- se www.sparenergi.no, www.solenergi.no, www.nobio.no

- Slå opp i vanlig leksikon, på biblioteket eller hvis dere har et hjemme

- Slå opp på nett-leksikonet www.wikipedia.no

- Spør leksehjelpa på Puggandplay.no: http://www.puggandplay.no/presentation/default.asp

- Spør energirådgiveren når du har spørsmål om energi du ikke selv kan finne svar på eller forstår.

- spør en voksen eller læreren.


Dette er ellers svært viktige spørsmål, så lykke til med jakten! (og husk at ofte er nettopp SØKINGEN etter kunnskap og forståelse det viktigste... :-)

Mvh Øistein Qvigstad Nilssen

Svartjenesten enova (29.11.2006 00:52)


Lenke

Hei!!

Hei jeg ahr en liten prosjekt om kontinentalsokkel. så jeg lurte på om dere kunne svare på dette her.
- hva er en kontinentalsokkel?
plizzz jeg trenger svart fort...

Anonym ved Rommen (22.11.2006 15:36)

Hei tidels-prinsesse! ( = desi_princess)
Fra Wikipedia (leksikon på nett) henter vi følgende:

"Kontinentalsokkelen for en kyst-stat, kalles ofte bare sokkelen,den består av havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som grenser til en stats land-territorium."
Les resten på denne siden:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kontinentalsokkel.

Tips til leksehjelp:

- Slå opp i vanlig leksikon, på biblioteket eller hvis dere har et hjemme

- Slå opp på nett-leksikonet www.wikipedia.no

- Spør leksehjelpa på Puggandplay.no: http://www.puggandplay.no/presentation/default.asp

- Spør energirådgiveren når du har spørsmål om energi du ikke selv finner svar på.

- spør en voksen eller læreren.

Lykke til!


Mvh Øistein Qvigstad Nilssen

Svartjenesten enova (29.11.2006 00:35)


Lenke

Havet

Hvorfor blir ikke energien borte i havet?

Anonym (28.11.2006 12:31)

Hei Astrid!

En gammel "hovedlov" om energi sier at:
Energien kan ALDRI bli borte, og den kan heller ALDRI komme ut av ingen ting. Det eneste den kan, er å skifte form."

(Hvis du tenkte på noe helt annet, må du få hjelp til å stille spørsmålet på en litt annen måte. OK?)

Mvh Øistein Qvigstad Nilssen

Svartjenesten enova (29.11.2006 00:17)


Lenke

naturgass og andre gasser

Hei!
hva slags energi kan man få ut av naturgass og andre gasser?

aleksander ved bestum skole (24.11.2006 12:46)

Hei Aleksander, og takk for gode spørsmål!

Når man snakker om å få energi fra gass, er det vanligvis varme, elektrisitet eller begge deler man ønsker å få ut.

Naturgassen og dens "brødre" og "søskenbarn" brenner godt. Derfor passer den godt til å varme vann, som igjen kan brukes til å varme hele hus. Den er f.eks. mye enklere å tenne opp og flytte på enn ved.

I et gasskraftverk, brukes gassen til å koke vann slik at vannet blir til damp. Dampen kan drive rundt en gassturbin (som ligner på en jet-propell).

Gassturbinen sitter fast i en elektrisk generator, slik at generatoren også går rundt.
En elektrisk generator er en maskin som lager strøm når den blir snurret rundt.

Når vanndampen har presset rundt gassturbinen, er det fortsatt mye varme igjen i vannet. Dette varme vannet kan derfor brukes etterpå til å varme opp hus som har radiatorer eller gulvvarmerør. Man legger ofte fjernvarmerør for å flytte varmvannet til husene.

Spør en voksen eller en lærer hvis dette er vanskelig å skjønne!

Mvh Øistein Qvigstad Nilssen

Svartjenesten enova (29.11.2006 00:10)


Lenke

gass

Hvor er det planlagt at disse gasskraftverkene skal legges?
Har Norge nok gass til å forsyne en by på 100 000 innbyggere med varme og strøm?

Anonym (27.11.2006 08:12)

Hei!
Se denne lenken til Gassnova: http://www.gassnova.no/sw1282.asp
Her får du oversikt og kort omtale av de mest aktuelle gasskraftverkene i Norge i dag. De mest kjente er kanskje prosjektene på Kårstø, Kollsnes, Tjeldbergodden, Mongstad, Skogn og Snøhvit.

Norge eksporterte i fjor ca. 7 ganger så store energimengder i form av naturgass som all strømmen produsert av alle norske vannkraftverk dette året.
Gasse selges til resten av Europa, og vi bruker bare rundt 1% av denne energien selv.

Svaret er alså:
Ja, vi har mer enn nok gass til å forsyne energi til alle byer i landet.

Mvh Øistein Qvigstad Nilssen

Svartjenesten enova (28.11.2006 23:48)


Lenke

Vindenergi og fossil energi

Hva er egentlig vindenergi?
Jeg lurer også på hvilke fordeler og ulemper det er med å bruke fossil energi.

Vegar (27.11.2006 17:32)

Hei Vegar

Vindenergi eller vindkraft er den energien (egentlig bevegelsesenergi) eller det "arbeidet" som får en gjenstand opp i en viss hastighet. En vanlig måte å benytte vindenergi er å "fange" denne opp ved hjelp av vindmøller.

Ved hjelp av store vindmøller samles energien fra vinden i en dynamo som omdanner energien til elektrisitet.

Fossil energi:
Fordelene ved fossil energi er at den utgjør enegikilder som vi på en økonomisk måte og ved hjelp av vår teknologi greier å utnytte til menneskelige formål. Ulempen med all bruk av fossilt brennstoff er at denne finnes i begrensede mengder. Ved vår bruk vil den før eller siden ta slutt. Et annet viktig forhold er at all bruk av fossil ennergi skaper miljøproblemer spesielt i forhold til klimaeffekter.

Håper svaret til nytte for deg!
MVH Viktor Johansen

Svartjenesten enova (28.11.2006 13:13)


Lenke

Atomenergi

Hva er atomenergi?

Vegar,Hege og Akkhadet (27.11.2006 17:14)

Hei på dere!

Atomfysikk er et stort og litt komplisert område.

Atomenergi er det samme som det vi kaller kjernekraft (også kalt atomkraft). Det er energi hentet fra en kontrollert kjedereaksjon i spaltbare grunnstoff, dvs. den energien som oppstaår når man på en spesiell måte deler atomene hos enkelte stoffer.Ved en slik spalting eller deling oppstår varme som kan benyttes direkte til oppvarming eller til drift av en turbin som produserer strøm eller sørger for fremdrift, for eksempel av en båt.
Det er også kjent at atomenergi brukes i enkelte våpen (såkalte "atombomber").
Håper dette ble litt forståelig. Det finnes mye stoff om dette på internett for den som vil fordype seg litt.

Svartjenesten enova (28.11.2006 12:54)


Lenke

drivhusefekten

hvilke konsekvenser drivhuseffekten kan få for de fremtidige generasjoner? noen eksempler hadde vært fint:)

karoline ved strømmen vgs. (27.11.2006 11:19)

Hei Karoline:

Jeg har funnet en grei oversikt til deg som lister opp de viktigste konsekvensene av økt drivhuseffekten.

Gå til linken:

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/ivartorepedersen/virkningen_av_oekt_drivhuseffekt.htm#klima

Håper du finner ut av dette. Lykke til!
hilsen Viktor Johansen

Svartjenesten enova (28.11.2006 12:34)


Lenke

gass

Hvorfor er det store diskusjoner omkring gasskraftverk?
Hva er problemet med gasskraftverk?
Hva slags gass skal brukes til produksjon av elektrisk energi?

Anonym (27.11.2006 08:07)

Hei!
Hvis du søker på ordet "gasskraftverk" i spørrespalten vil du få opp all den informasjonen du trenger om gasskraft.

Når det gjelder diskusjoner og problemer rundt gasskraftverk så er de i hovedsak knyttet til miljøpåvirkningen fra disse kraftverk, spesielt co2-utslippene.
Til driften av gasskraftverk benyttes naturgass.
MVH Viktor Johansen

Svartjenesten enova (28.11.2006 12:18)


Lenke

Dyrking før i tiden

Hva dyrket folket i middelalderen og vikingtiden?
Dyrket man i steinalderen også? Hvis ja: hva og hvordan dyrket de?

Hanne (26.11.2006 15:32)

Hei Hanne!

Det du spør om her ligger utefor det vi arbeider med og vi vet derfor lite om jordbruk i tidligere tider.
Kanskje du kan stille dette spørsmålet til historielæreren din. Du kan også prøve å finne informasjon om dette på internett.

MVH Viktor Johansen

Svartjenesten enova (28.11.2006 11:50)


««første 1746-1755 av 2375 siste»»