miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Kulturminner > Kulturminnet vårt > Vis resultater > Kulturminnet vårt

Kulturminnet vårt


Deltaker:Arne HøylandDeltakerside
Område:Søfteland (Os, Hordaland)Områdeside
Dato:19.09.2007»Andre datoer
Utført av:Elevar og Arne Høyland

Om gjennomføringen

Kommentarer til aktiviteten"Du finn oss i naustet" er ein skuleturne som tek for seg kulturminna knytta til bruken av sjø og vassdrag. Eg trur det er viktig at elevane får vera med å dokumentera kunnskap om kulturminner i sitt eige lokalmiljø og på den måten vera med å styrka kulturminnevernet. Opplegget er utvikla i samarbeid med Den kulturelle skulesekken,Hordaland Fylkeskommune. Turneen starta opp våren 2004. Hausten 2007 er det skulane i kommunane Kvam og Os som får tilbodet.

Bilder fra gjennomføringen

Tittel mangler
Comments:
7.klassen ved Søfteland skule var på jakt etter kulturminner langs Vindalsvatnet i Os. Me hadde med oss ein lokal informant, Kirsten Søfteland Sørensen, som losa oss rundt vatnet. Kirsten er oppvaksen på Søfteland og er såleis godt kjend her i området. Ho fortalde litt om plassane me stoppa på og eg noterte litt. Det vart og teke ein del bilete, elevane tok noko og eg noko. Det er såleis summen av dette som ligg til grunn for denne reportasjen.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Me er framme ved den gamle brua som går over ei lita elv som renn mellom Vindalsvatnet og Gåssandvatnet.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Det er ei gamal steinbru som ligg på eikestokkar. Brua er frå før 1900 og den er del av den gamle postvegen mellom Os og Bergen. Det er to bruer til av same sorten her i området.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Vatnet vest for brua heiter Vindalsvatnet. Like ved brua ligg nokre trebåtar av den såkalla strandebarmartypen.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Aust for brua renn elva frå Vindalsvatnet over i Gåsandvatnet. Før var elva noko større men etter diverse reguleringar i nyare tid har ho minka noko.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Utsyn frå brua mot Vindalsvatnet og Raunåsen.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Etter stans ved brua går turen vidare langs den gamle postvegen.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Neste stasjon er ved Gåssandkilen. Dette vatnet fraus fort til med is og her pleidde me sta på skøyter om vintrane seier Kirsten.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Nede ved stranda kan ein skimta restane av ei gamal stø, landingsplass for robåtar. Truleg har plassen vore del av ein gamal vassveg og markaveg i utmarka.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Turen går vidare langs postvegen i retning sørvest mot Hetlefloten.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Kisten stoppar ved ein liten steinmur og fortel at denne muren er fundamentet til ein telegrafstolpe som vart sett opp i 1889. Her gjekk altså den fyrste telegraflinja mellom Os og Bergen

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Fundamentet til telegrafstolpen er tørrmura av gråstein. Midt i muren ser ein restane etter telegrafstolpen.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Me går vidare, forlet postvegen for ei lita stund og passerer ein bunkers som tyskarane bygde under sist verdskrig. Her i område er det fleire slike krigsminner.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Så passerer me ein liten bekk som renn ut frå Havretjønna og ned Vindalsvatnet.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Her ved Havretjønna kjem me innatt på den gamle postvegen.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Postvegen går vidare over innmarka til garden Hetlefloten.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Ved Hetlefloten tek me av frå Postvegen og går markavegen ned til Vindalsvatnet.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Me går markavegen ned til Vindalsvatnet.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Nede ved Vindalsvatnet er det ein båt og eit naust. Her er det fleire fine landingsplassar for båtar. Garbrukarane på Hetlefloten kom kanskje ned her når dei skulle mala kornet sitt i bekken som kjem ned frå Kvendatjønno litt sør for Vindalsvatnet.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Me er komen heilt sør i Vindalsvatnet der det kjem ned ein bekk frå Kvednatjødno. Her inn kom truleg Søftelendingane roande med kornet sitt og fekk det malt.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Bekken frå Kvednatjødno leverte kvednavatn til søftelendingane og gardane Skogen og Hetlefloten.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Ser ein nøye etter kan ein sjå restar etter dei to kvernhusa som stod her i bekken.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Kvednatjødno har vore ein svært viktig ressurs sidan ho gav kraft til kvernkallar og kvernsteinar som malte kornet til folket på Søfteland, Skogen og Hetlefloten.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Etter å ha sett litt på elva og Kvednatjøno, går me stien heimatt til Søfteland men no går me på vestsida av Vindalsvatnet. På bilete ser me i retning Søfteland og byggjefeltet nord ved Vindalsvatnet

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
I ei lita vik nordvest i Vindalsvatnet ved Grønli ligg det nokre båtar. Dette kan ha vore ein av dei gamle landingsplassane som Søftelendingane brukte på veg til og frå kverna.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
I ei lita vik nordvest i Vindalsvatnet ved Grønli ligg det nokre båtar. Dette kan ha vore ein av dei gamle landingsplassane som Søftelendingane brukte på veg til og frå kverna.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Litt av innmarka ved Grønli på Søfteland.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Her ved Grønli ligg og eit naust, kanskje er det eit gamalt nausst på ein gamal naustplass ? Det står att å finna ut. No er me nesten komen heimatt til skulen og her sluttar reportasjen frå turen vår i dag.

Full størrelse