Miljolare.no

Søkeresultat

Fant 55 treff ved søk etter «fugler»:

Aktiviteter (4)
Fugler i bymiljø Det regnes som en internasjonal trend at enkelte fuglearter blir mer urbane og tilpasser seg de bymessige omgivelsene. Elevene kan bidra med opplysninger ved å observere fuglelivet i forskjellige områder av byen. Når man sammenligner observasjoner fra flere byer og tettsteder over tid, kan det være mulig å se om fuglelivet endrer seg - for eksempel om nye arter etablerer seg i norske bymiljøer, og om artene ser ut til å trekke lenger inn mot bykjernen.
Fugler og fuglekasser Fugler finnes overalt, men det er ikke alltid vi legger merke til dem. Ta en tur i skolens nærmiljø hvor dere lytter etter fuglelyder og ser etter fugler. Lettest er det å observere fugler ved fôringsplasser. Aktiviteten gir tips om hvordan du lan lage fôringsautomat og fuglekasser. Dersom klassen lager en fuglekassesti, er det spennende å holde øye med kassene og føre logg over hva som skjer.
Fugler ved foringsplassen En del av våre fugler overvintrer her i Norge framfor å trekke til sydlige strøk. Denne aktiviteten går ut på å bli bedre kjent med Norges standfugler. De overvintrende fuglene bruker det meste av sin våkne tid på å finne mat for å få nok energi til å overleve kulda om vinteren. Et fóringsbrett er en kjærkommen energikilde som mange fuglearter benytter seg av. Her finner dere tips om hvordan dere kan bygge et fuglebrett. Registrer hvilke fuglearter som besøker fuglebrettet gjennom høsten og vinteren. Hva liker de ulike artene å spise?
Store gamle trær Gamle trær kan være viktige som leveområde for sjeldne arter av sopp, lav, mose og insekter, og kan også være viktige for fugler og flaggermus. Hule trær er spesielt verdifulle. Alle kommuner er bedt om å kartlegge gamle trær når de skal skaffe oversikt over naturtyper med særlig verdi for biologisk mangfold. Skolen kan bidra til denne kartleggingen ved å finne fram til store, gamle trær og registrere opplysninger om disse i Nettevrket. Undersøk hvilken tilstand treet er i, hvor høyt det er, hvor gammelt det er og hvem som lever i treet.
 
Emneord (1)
fugler
 
Arter (24)
Andefugler (Anseriformes)
Dagsommerfugler (Rhopalocera)
Duefugler (Columbiformes)
Fugler (Aves) Føggel (Norsk)
Fuglereir (Neottia nidus-avis) Fuglerede (Norsk)
Fuglereirslekta (Neottia)
Gjøkfugler (Cuculiformes) Gaukefugler (Norsk)
Haukefugler (Accipiter)
Haukefugler (Accipitriformes)
Hvitsommerfugler (Pieridae)
Hønsefugler (Galliformes)
Nattsommerfugler makro ("Macro-heterocera")
Nattsommerfugler mikro ("Micro-heterocera")
Pelikanfugler (Pelicaniformes)
Rovfugler (Falconiformes)
Råkefugler (Coraciiformes)
Sommerfugler (Lepidoptera) Fivreldar (Norsk)
Spettefugler (Piciformes)
Spurvefugler (Passeriformes) Sporvefuglar (Norsk)
Storkefugler (Ciconiiformes)
Stormfugler (Procellariiformes)
Tranefugler (Gruiformes)
Ubestemte vadefugler (Charadriiformes Indet.)
Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
 
Fagstoff (4)
Fugler og fuglekasser
Naturens mangfold er jordas rikdom
Dyr og fugler i byer og tettsteder
Forslag til mat på fôringsbrettet
 
Områder (22)
Fugler i hagen (Kongsvinger, Hedmark) Britt Brynildsen
Fugler ved foringsplassen (Haugesund, Rogaland) Sinead Gribbin-Christiansen
Fugler ved foringsplassen (Steinkjer, Nord-Trøndelag)
Fugler ved foringsplassen (telling) (Bodø, Nordland) Jonny Wenseth
Fugler ved foringsplass (Osterøy, Hordaland) Per-Arvid Høylo
Fugler ved foringsplassen (Vestby, Akershus) Lena Lohmann
fugler ved foringsplassen (Årdal, Sogn og Fjordane) Karin Hovland
Hage - Fugler ved foringsplassen (Nannestad, Akershus) Trond R. Skog Jenssen
Fugler ved foringsplassen (Sandnes, Rogaland) Håvar Eiane Skretting
Fugler ved foringsplassen (Eigersund, Rogaland) Andreas Leidland
Fugler ved foringsplass (Trondheim, Sør-Trøndelag) Torgeir Krokan
Skog,fugler,mose,lav (Sør-Odal, Hedmark)
Fugler ved foringsbrettet (Meråker, Nord-Trøndelag) Jan Westvik
Foringsplass for fugler ved skolebygning (Løten, Hedmark) Lund skole
i min hage 8 til12 fugler på roald12 (Giske, Møre og Romsdal) Newton
Fugler i hagen, ved skog (Ringerike, Buskerud) Mona Østrem
fugler ved foringsplass (Larvik, Vestfold)
Fugler ved foringsplassen (Arendal, Aust-Agder) Else Salvesen
fugler og fuglekasse (Oppegård, Akershus) Lise Helgestad
Fugler ved foringsplassen (Halden, Østfold) Anne Brynildsen
Fugler på foringsplassen (Hamar, Hedmark)
Fugler ved foringsplassen (Nøtterøy, Vestfold) Ellen Molvik