Участок: Alta ungdomsskole

Phenology of the North Calotte
2020-03-31
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2020-03-31 First observation snow bunting
 
Phenology of the North Calotte
2019-06-12
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-06-09 First observation willow warbler
 
Phenology of the North Calotte
2019-06-10
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-06-03 Flowering cloudberry
 
Phenology of the North Calotte
2019-06-08
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-06-08 Flowering globe flower
Phenology of the North Calotte
2019-06-06
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-06-06 First green leaves rowan
Phenology of the North Calotte
2019-05-23
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-05-22 First green leaves rowan
2019-05-22 Leaves unrolling downy birch
 
Phenology of the North Calotte
2019-04-30
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-04-30 First bite mosquito
 
Phenology of the North Calotte
2019-04-26
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-04-20: Fields free from snow
 
Phenology of the North Calotte
2019-04-25
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-04-24 First observation white wagtail
 
Phenology of the North Calotte
2019-04-05
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2019-04-05 First observation snow bunting
 
Phenology of the North Calotte
2015-05-31
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2015-05-29 Leaves unrolling downy birch
2015-05-02 First observation white wagtail
2015-05-28 First observation willow warbler
2015-05-30 First bite mosquito
2015-05-02 First observation bumble-bee
2015-05-03 First ants on the hill ant
 
Phenology of the North Calotte
2015-03-27
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2015-03-24 First observation snow bunting
 
Ta tempen på språket!
2014-11-13
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
Jente 9. trinn
Snakker alta
Kan engelsk amrikansk, norsk
Bruker daglig engelsk amrikansk
Engelske ord: yolo
Ord de voksne ikke kan: lol
 
Phenology of the North Calotte
2014-06-12
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2014-06-09 Flowering cloudberry
 
Phenology of the North Calotte
2014-06-12
Alta ungdomsskole
(Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku, Norway)
2014-06-03 First green leaves rowan
 
««первый 16-30 av 247 последний»»