Miljolare.no

Område: Høylandsdulda.

Fugler ved foringsplassen
27.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (15)
Grønnfink (15)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Flaggspett (4)
Gulspurv (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
23.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (15)
Grønnfink (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Ekorn (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
22.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (30)
Grønnfink (20)
Blåmeis (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (5)
Gulspurv (4)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Ekorn (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
21.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (30)
Grønnfink (20)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Gulspurv (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
20.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (30)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Spettmeis (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
19.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Grønnfink (15)
Bjørkefink (10)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (5)
Svartmeis (5)
Svarttrost (5)
Bokfink (3)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (1)