Miljolare.no

Område: Sørbøvåg

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Alek Nordbø
Sørbøvåg (Hyllestad, Vestland)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Svarttrost (8)
Gråspurv (7)
Kvinand (7)
Blåmeis (6)
Gråmåke (4)
Kråke (3)
Svartbak (3)
Bjørkefink (2)
Grønnfink (2)
Løvmeis (2)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Oter (1)
Ravn (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Alek Nordbø
Sørbøvåg (Hyllestad, Vestland)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Alek Nordbø
Sørbøvåg (Hyllestad, Vestland)
Grønnfink (13)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Havørn (5)
Gråmåke (4)
Kråke (4)
Bjørkefink (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Stær (2)
Svartbak (2)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Alek Nordbø
Sørbøvåg (Hyllestad, Vestland)
Grønnsisik (13)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Grønnfink (4)
Blåmeis (2)
Gjerdesmett (2)
Gråspurv (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Alek Nordbø
Sørbøvåg (Hyllestad, Vestland)
Grønnsisik (13)
Skjære (6)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Gjerdesmett (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Alek Nordbø
Sørbøvåg (Hyllestad, Vestland)
Grønnsisik (13)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Bjørkefink (2)
Gjerdesmett (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Alek Nordbø
Sørbøvåg (Hyllestad, Vestland)
Kjøttmeis (8)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)