Miljolare.no

Område: baebukta, vebenstad

Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Grønnfink (20)
Svarttrost (17)
Dompap (16)
Gråhegre (14)
Gulspurv (7)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Flaggspett (4)
Bjørkefink (3)
Rådyr (3)
Granmeis (2)
Gråspurv (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Siland (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Havørn (1)
Knoppsvane (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2016
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Kråke (50)
Bjørkefink (32)
Gråhegre (22)
Gråspurv (22)
Stokkand (22)
Stjertmeis (19)
Dompap (18)
Svarttrost (15)
Grønnsisik (11)
Siland (11)
Blåmeis (9)
Gulspurv (9)
Katt (7)
Bokfink (6)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Fuglekonge (3)
Havørn (3)
Knoppsvane (3)
Kvinand (3)
Ravn (3)
Rådyr (3)
Trekryper (3)
Flaggspett (2)
Fossekall (2)
Gjerdesmett (2)
Nordlig storskarv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Steinvender (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Granmeis (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Varsler (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2015
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråhegre (22)
Stjertmeis (19)
Siland (18)
Stokkand (17)
Kråke (5)
Kvinand (5)
Fossekall (3)
Knoppsvane (3)
Nordlig storskarv (3)
Fjæreplytt (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Steinvender (2)