Miljolare.no

Område: Bærøya

Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Inger Marie Walen Kolberg
Bærøya (Alstahaug, Nordland)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Løvmeis (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Inger Marie Walen Kolberg
Bærøya (Alstahaug, Nordland)
Kråke (8)
Gråhegre (6)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Gråmåke (1)
Havørn (1)
Orrfugl (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Inger Marie Walen Kolberg
Bærøya (Alstahaug, Nordland)
Kråke (12)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2017
Inger Marie Walen Kolberg
Bærøya (Alstahaug, Nordland)
Kråke (8)
Gråmåke (6)
Kjøttmeis (6)
Ravn (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Gråhegre (2)
Grønnfink (2)
Havørn (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Inger Marie Walen Kolberg
Bærøya (Alstahaug, Nordland)
Ærfugl (12)
Grønnfink (8)
Gråhegre (6)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Orrfugl (4)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Havørn (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2015
Inger Marie Walen Kolberg
Bærøya (Alstahaug, Nordland)
Gråhegre (6)
Kjøttmeis (6)
Ærfugl (6)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Orrfugl (2)
Stokkand (2)
Gråtrost (1)
Havørn (1)
Spurvehauk (1)