Miljolare.no

Område: 5212 Søfteland

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Eva Karin Lamark
5212 Søfteland (Bjørnafjorden, Vestland)
Gråspurv (12)
Gråmåke (10)
Skjære (8)
Kråke (6)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Eva Karin Lamark
5212 Søfteland (Bjørnafjorden, Vestland)
Gråspurv (15)
Svarttrost (10)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Havørn (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Hjort (1)
Katt (1)
Markmus (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Eva Karin Lamark
5212 Søfteland (Bjørnafjorden, Vestland)
Gråmåke (20)
Gråspurv (10)
Sangsvane (10)
Skjære (10)
Svarttrost (10)
Kråke (8)
Gråtrost (6)
Katt (5)
Stokkand (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Markmus (4)
Ringdue (4)
Hjort (3)
Blåmeis (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Rugde (2)
Spettmeis (2)
Fuglekonge (1)
Hønsehauk (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Eva Karin Lamark
5212 Søfteland (Bjørnafjorden, Vestland)
Gråspurv (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Spurvehauk (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2015
Eva Karin Lamark
5212 Søfteland (Bjørnafjorden, Vestland)
Ringdue (12)
Gråspurv (8)
Skjære (8)
Svarttrost (6)
Hjort (4)
Katt (4)
Kråke (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Markmus (2)
Hønsehauk (1)
Mår (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)