Miljolare.no

Område: bakkeleifhuset

Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Kråke (50)
Skjære (10)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Kongeørn (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Sidensvans (40)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2019
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Kråke (10)
Skjære (10)
Kjøttmeis (5)
Gråspurv (2)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Grønnfink (1)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Vånd (1)
Fugler ved foringsplassen
20.10.2018
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Måltrost (100)
Kanadagås (20)
Kråke (20)
Kjøttmeis (3)
Sandsvale (3)
Blåmeis (1)
Egretthegre (1)
Kongeørn (1)
Ravn (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2016
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Gråspurv (8)
Gulspurv (8)
Bokfink (7)
Grønnfink (7)
Dompap (4)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Gråmåke (1)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2016
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Gråsisik (10)
Svarttrost (4)
Fugler ved foringsplassen
10.01.2016
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Dompap (7)
Gulspurv (5)
Bokfink (3)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
04.01.2016
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (4)
Svarttrost (4)
Gulspurv (3)
Blåmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
13.01.2015
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Kråke (42)
Ravn (25)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (5)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Kongeørn (3)
Svarttrost (3)
Gråtrost (2)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (10)
Ravn (10)
Kråke (5)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Svarttrost (2)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Svartmeis (1)