Miljolare.no

Område: Brendehaugen 7B

Når kommer våren?
08.05.2016
Pål Martin Kvalsvik
Brendehaugen 7B (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.05.2016 Ankomst svarthvit fluesnapper
06.05.2016 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Pål Martin Kvalsvik
Brendehaugen 7B (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (10)
Grønnsisik (10)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Svarttrost (5)
Gråsisik (4)
Svartmeis (4)
Toppmeis (4)
Gråtrost (3)
Bjørkefink (2)
Fuglekonge (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stjertmeis (2)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Pål Martin Kvalsvik
Brendehaugen 7B (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (30)
Svartmeis (13)
Blåmeis (10)
Granmeis (10)
Grønnfink (8)
Grønnsisik (7)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Bjørkefink (2)
Fuglekonge (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler og fuglekasser
24.01.2015
Pål Martin Kvalsvik
Brendehaugen 7B (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (Parus major)
Fugler og fuglekasser
24.01.2015
Pål Martin Kvalsvik
Brendehaugen 7B (Ålesund, Møre og Romsdal)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2014
Pål Martin Kvalsvik
Brendehaugen 7B (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (6)
Grønnfink (5)
Dompap (4)
Granmeis (3)
Gråsisik (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Fuglekonge (2)
Katt (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
24.03.2013
Pål Martin Kvalsvik
Brendehaugen 7B (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (15)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Gråsisik (6)
Grønnfink (6)
Svartmeis (6)
Bokfink (5)
Svarttrost (5)
Toppmeis (4)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)